Henkilötietojen käsittely

XBIL on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta sekä henkilötietojen käsittelyä ja
yksityisyydensuojaa koskevaa lainsäädäntöä.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten XBIL Oy (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”XBIL”) käsittelee
henkilötietoja automyynnin eri vaiheissa sekä liiketoiminnassa ylipäätään.

1. Rekisterinpitäjä
XBIL Oy
Y-tunnus: 2914924-7
Osoite: Helletorpankatu 33 A 8, 05840 Hyvinkää

2. Tietosuojasta vastaava henkilö
Ilkka Sivula
ilkka.sivula@xbil.fi

3. Rekisterin nimi
XBIL Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus ja oikeusperuste
Käsittelemme ja keräämme henkilötietoja vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on
kerätty tai saatu. Tarkoituksena on niiden avulla tarjota asiakkaille entistä parempaa
palvelua, kehittää XBIL:n toimintaa ja palveluita, sekä täyttää Yhtiölle lainsäädännön kautta
lankeavat velvoitteet.

Oikeusperusteena on aina joko sopimuksen tai lainsäädännön asettama velvoite tai
asiakkaan oma suostumus.

5. Käsiteltävät henkilötiedot
– Nimi
– Osoite
– Puhelinnumero
– Henkilötunnus
– Henkilöllisyystodistuksen tunnistustiedot
– Sähköpostiosoite
– Ajoneuvon tiedot
– Tilinumero ja maksuyhteystiedot
– Markkinointilupiin liittyvät tiedot
– Mahdolliset muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
– Auton ostoon tai myyntiin, koeajoihin ja tarjouksiin liittyvät sopimus- ja muut tiedot
– Yhteydenottoihin, palautteisiin tai muihin asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot
– Evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla kerätyt tiedot

6. Henkilötietojen kerääminen / tietolähteet
Henkilötiedot kerätään suoraan rekisteriin merkittäviltä henkilöltä itseltään
asiakastapahtuman, tarjouspyynnön, koeajoluvan, sopimuksen laatimisen tai muun
yhteydenoton yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä myös muista tietolähteistä kuten ajoneuvoliikennerekisteristä,
luottotietorekisteristä ja kolmansilta palveluntarjoajilta.
Verkkosivuillamme käyneiden tietoja kerätään erilaisten teknisten seurantavälineiden
avulla.

7. Evästekäytäntö
Verkkosivujen evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla voimme kerätä tietoa siitä, miten
käyttäjä käyttää sivustoa ja palveluita.

Evästeiden avulla voimme tunnistaa sivustolla vierailevan selaimen ja käyttää saamaamme
tietoa esimerkiksi vierailevien määrän ja laitteiden laskemiseen sekä sivuston käytön
analysointiin. Näillä toimenpiteillä pyrimme kehittämään sivuston palveluja asiakkaan
parhaaksi. Evästeiden avulla voimme kerätä mm. seuraavia tietoja: käyttäjän IP osoite,
kellonaika, käytetyt sivut, sivulla vietetty aika, selaintyyppi, päätelaitteesi, päätelaitteen
käyttöjärjestelmä, verkko-osoite, mistä verkkotunnuksesta tai miltä palvelimelta käyttäjä on
tullut sivustolle.

Sivustolla käytettävien evästeiden lisäksi, evästeitä hyödynnetään myös oman
mainontamme kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla. Teemme yhteistyötä
verkkomainonnan teknologian yritysten kanssa. Näiden yhteistyökumppanien tekniikoiden
avulla keräämien tietojen perusteella mainontaa voidaan kohdentaa niille käyttäjille, joita
mainontamme käyttäjätietojen perustella kiinnostavat eniten.

Käyttäjä voi halutessaan hallinnoida missä laajuudessa suostuu evästeiden käyttöön ja
mainonnan kohdistamiseen. Käyttäjä voi rajoittaa evästeiden käyttöä muuttamalla selaimen
asetuksia. Rajoittaminen saattaa poistaa joitakin sivuston ominaisuuksia kokonaan
käytöstä.

8. Tietojen luovuttaminen
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asianmukaista syytä. Autokaupan yhteydessä
tietoja luovutetaan liikenne- ja viestintävirasto Traficomille sekä rahoitus- ja
vakuutusyhtiöille. XBIL voi lisäksi luovuttaa tietoja viranomaisille väärinkäytösten
selvittämiseksi.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kirjalliset dokumentit
säilytetään lukituissa tiloissa. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään
tietoturvallisesti.

9. Rekisterin suojausperiaatteet
Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella salasanan ja
käyttäjätunnusten takana.

Yhtiö huolehtii, että henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain sellaisten
työntekijöiden toimesta, joilla on oman toimenkuvansa puolesta tarve niitä käsitellä. Kaikilla
henkilöstöön kuuluvilla ja henkilötietoja käsittelevillä on vaitiolovelvollisuus.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt
henkilötiedot sekä vaatia tietojen poistamista tai oikaisemista. Tarkastusta, oikaisua ja
poistamista koskevat vaatimukset tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Henkilötiedot poistetaan ilman aiheetonta viivästystä, ellei ole laillista perustetta jatkaa
tietojesi käsittelyä.